ציבורי מוסדי

 • עיריית ת"א
 • חב' "אחוזת חוף"
 • מגן דוד אדום
 • מפעל הפיס
 • חמ"ת – החברה הממשלתית לתיירות
 • עיריית באר שבע
 • עיריית אזור
 • החברה הכלכלית באר שבע
 • עיריית חולון
 • מנהל איזור תעשיה חולון
 • עיריית רמת-גן
 • עיריית נתניה
 • משטרת ישראל
 • עיריית ירושלים
 • מועצת שהם
 • חב' מוריה – החברה לפיתוח ירושלים
 • החברה הכלכלית שהם
 • פמ"י – החברה לפיתוח מזרח ירושלים
 • עיריית רעננה –החברה לפיתוח רעננה
 • החברה הכלכלית קיסריה
 • הרל"י – הרשות לפיתוח ירושלים
 • המועצה האיזורית בני שמעון
 • תוכנית אב לתחבורה והסעות המונים - ירושלים
 • מועצה אזורית מטה יהודה
 • עיריית מודיעין
 • החברה הכלכלית מודיעין
 • מע"צ – החברה הלאומית לדרכים
 • עמותת "אש"ת"
 • עיריית הוד השרון
 • מועצה מקומית באר יעקב
 • מועצה מקומית ערבה תיכונה
 • עיריית רהט
 • מנהלת המגורים – צה"ל
 • עיריית ראש העין
 • מרכז בינוי ח"א – צה"ל
 • תאגיד מי נ"ע –נצרת עילית
 • משרד הביטחון
 • עיריית תל אביב
 • משרד הבריאות
 • החברה הכלכלית ראש העין
 • עיריית חיפה
 • חברה לנדקו בע"מ – החברה לפיתוח לוד רמלה
 • חברת יפה-נוף חיפה
 • נת"ע – נתיבי תנועה עירוניים
 • רשות שדות התעופה
 • פיקוד העורף – צה"ל
 • משרד השיכון והבינוי
 • מעצה איזורית שפיר
 • מרכז בינוי צה"ל
 • הביטוח הלאומי
 • משרד החינוך
 • משרד התחבורה
 • עיריית נצרת עילית
 • עיריית אשדוד
 • עיריית יהוד
 • חברת נתיבי איילון – להעביר למיזמים פרטיים
 • החברה לפיתוח יפו
 • המועצה המקומית באר יעקב