תיאום ותכנון

  • ניהול ותאום של כל שלבי התכנון, משלב הגיבוש הרעיוני והפרוגרמה מול המזמין ועד שלב היציאה למכרז ולביצוע.
  • הכנת מכרזים בכל התחומים בענפי הבניה, התחבורה, התשתיות וההנדסה האזרחית