בסיס חיל אויר

תיאום תכנון וניהול
לקוח: חיל אויר
היקף הפרוייקט: כ-100,000,000 ש"ח
שותפים/ הנהלה בכירה: נמרוד רגב

 • בסיס חיל אויר
  1/4
 • בסיס חיל אויר
  2/4
 • בסיס חיל אויר
  3/4
 • בסיס חיל אויר
  4/4
    הדמיות | פרוייקט
 


בסיס חיל אויר
 
מחנה רעים-צה"ל
 
מסוף קרני