תחנת מד"א -באר שבע

תיאום, ניהול ופיקוח ביצוע
לקוח: מד"א
היקף הפרויקט: כ-2,000,000 ש"ח
שותפים/ הנהלה בכירה: נמרוד רגב


  • תחנת מדא -באר שבע
    1/3
  • תחנת מדא -באר שבע
    2/3
  • תחנת מדא -באר שבע
    3/3
    | פרוייקט
 


תחנת מד"א -באר שבע
 
תחנת מד"א -ירושלים
 
תחנת מד"א -שדרות
 
ישיבת אמרי דעת