ניהול

תפישת הניהול של החברה מבוססת על העיקרון שאנו, כמנהלי הפרויקט, שואפים לספק ליזם (פרטי או ציבורי) את כל סל השירותים הנדרש על מנת לאפשר לו לעסוק כמה שפחות בניהול הפרויקט, קידומו והבאתו לכדי מימוש וסיום. ראיית הניהול כוללת בתוכה את הטיפול בכל הסוגיות הנדרשות לשם בחינתו של הפרויקט, פתרון בעיות וקידום מול רשויות וכן טיפול מקדים ככל הניתן בפתרון בעיות, גורמים מעכבים וחסמים בהווה ובעתיד, על מנת לאפשר לפרויקט להתנהל במקסימום רציפות ובמינימום "עצירות".

שירותי הניהול כוללים בין השאר:
  • בחירה והקמת צוות מתכננים ויועצים בשיתוף עם מזמין העבודה.
  • קביעת פרוגרמה וקריטריונים לתכנון הפרויקט.
  • קביעת מסגרות תקציב לפרויקט.
  • קביעת לוחות זמנים לכל אחד משלבי הפרויקט.
  • מעקב ביצוע ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.
  • בחינת חלופות תכנון/ביצוע לפרויקט, על מנת לעמוד במסגרות התקציב.
  • ליווי וניהול הליכי תב"ע (תוכניות, בניין, עיר) על פי הצורך והדרישה.
  • ליווי וניהול הליכי ההיתרים.